-6%

Hệ thống phanh

Tổng phanh xe Kamaz

928.000
-4%
822.000
-19%
986.000
-5%
-5%
916.000
-6%

Hệ thống phanh

Cóc Chia Hơi 2 Tầng

638.000
-6%

Hệ thống phanh

Cóc chia hơi 1 tầng

608.000