-8%
1.880.000
-12%
1.280.000
-21%
-8%
1.180.000
-8%
1.180.000
-12%

Hệ thống phanh

Tổng phanh xe Kamaz

868.000
-7%
799.000
-10%
1.162.000