-6%

Hệ thống phanh

Tổng phanh xe Kamaz

928.000
-4%
822.000
-18%
1.062.000
-19%
986.000
-5%
-9%
812.000
-7%
1.280.000
-7%
912.000
-91%
798.000
-10%

Hệ thống phanh

Tay phanh Locke

336.000