-8%
1.180.000
-8%
1.180.000
-12%

Hệ thống phanh

Tổng phanh xe Kamaz

868.000