-6%

Hệ thống phanh

Tổng phanh xe Kamaz

928.000
-4%
822.000
-18%
1.062.000
-5%
-5%
916.000
-6%
926.000
-9%
812.000
-7%
912.000
-7%
1.280.000
-8%

Hệ thống phanh

Cóc Chia Hơi Mooc Kéo

1.282.000