-5%

Hệ thống phanh

Tổng côn dưới xe Howo A7

1.596.000
-10%

Hệ thống phanh

Tổng côn dưới xe 5 tấn

712.000
-7%

Hệ thống phanh

Tổng côn dưới phi 75

895.000